Vloženo: 25.05.2020 - 10:28
Hudební obor

Od září 2020 se ve spolupráci se ZŠ a MŠ Praha-Zličín, Nedašovská 328 otevírá nová pobočka Základní umělecké školy Na Popelce.

Na přijímacích zkouškách, které proběhnou v pondělí 8. 6. 2020 od 13 do 18 hod v jídelně ZŠ Zličín (Nedašovská 328) - vchod pro návštěvy ZŠ, hledáme talentované děti ve věku 5-6 let (předškoláky), které mají zájem nastoupit do dvouletého přípravného studia pro hudební obor. V prvním roce studia probíhá výuka jednou týdně jednu vyučovací hodinu (45 minut). Žáci zde formou hry a poslechu rozvíjí svou hudebnost a motivaci ke hře na hudební nástroj nebo zpěvu. Ve druhém roce přípravného studia pak již navštěvují i individuální výuku (máme záměr otevřít studijní zaměření hra na klavír, na kytaru, na zobcovou flétnu a zpěv) a nadále pokračují v hodinách přípravné hudební výchovy. Výuka přípravného studia bude probíhat v pondělí v odpoledních hodinách v ZŠ Nedašovská. Úplata za vzdělávání činí 1000,- Kč za pololetí.

Ve studijním zaměření hra na klavír a hra na zobcovou flétnu přijímáme žáky školního věku. Bude otevřeno zatím maximálně 10 míst. Přijímací zkoušky pro školáky se konají v úterý 16. 6. 2020. Úplata za vzdělávání činí 2000,- Kč za pololetí.

Na přijímací zkoušky je nutné se přihlásit na konkrétní termín prostřednictvím tohoto odkazu. Na tyto zkoušky si stačí připravit jednoduchou písničku ke zpěvu. Podmínkou pro přijetí je úspěšné absolvování neformálního pohovoru a zkoušky vnímání rytmu a hudby.

Pdf s detailními informacemi.

Vloženo: 13.05.2020 - 14:05
ZUŠ Na Popelce

Upozornění: Připomínáme, že do budovy školy je zatím umožněn vstup pouze žákům a zaměstnancům školy. Žáci musí odevzdat podepsané potvrzení o bezinfekčnosti. Děkujeme za pochopení.

Vloženo: 08.05.2020 - 11:07
ZUŠ Na Popelce

AKTUALIZACE: Výuka hudebních nauk bude do konce roku nadále probíhat distanční formou.

Od pondělí 11. května je možné se účastnit individuální výuky v hudebním oboru pouze po předchozí domluvě s učitelem a s podepsaným „Prohlášením o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámením s rizikovými skupinami stanovených Ministerstvem zdravotnictví“, které se bude archivovat u učitele hlavního předmětu. Prohlášení si můžete vytisknout zde.

Žáci i pedagogové jsou povinni při pohybu v budově nosit roušku a mít sáček na její uložení. Vstup do budovy je umožněn pouze žákům a zaměstnancům školy.

V průběhu výuky v učebně nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku, pokud je zachován odstup 2 metry. Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit i v učebně. Všechny učebny jsou vybavené desinfekcí na ruce a frekventovaná místa budou desinfikována několikrát denně.

V hudebním oboru nebude prezenčně obnovena hromadná výuka komořin, sborů a orchestrů.

Hromadné předměty ostatních oborů (LDO, TO, VO) jsou nadále vyučovány zejména distanční formou z důvodu současných hygienických požadavků na výuku.

Těšíme se na vás!