Zájemci o studium

Přijímací talentové zkoušky do školního roku 2019/2020 se budou konat v pondělí 27. května na obou hlavních budovách a ve čtvrtek 30. května pouze Na Popelce vždy v čase 14-16 hodin (v pozdějším čase bývá kratší čekací doba).

Elektronickou přihlášku (prosíme i s háčky a čárkami) pro všechny obory vyplňte ZDE do 24. května 2019 a v uvedených časech se dostavte k přijímací zkoušce. Přihlášku můžete případně vyplnit přímo na místě.

Požadavky pro hudební obor: Připravte si jednoduchou písničku ke zpěvu, není potřeba se jinak připravovat. Podmínkou pro přijetí je úspěšné absolvování zkoušky vnímání rytmu a hudby a neformálního pohovoru. Žák ve věku 5-6 let zpravidla nastupuje do hromadné Přípravné hudební výchovy, od 7 let již dochází i na individuální výuku hry na nástroj nebo zpěvu.

Zájemcům o hru o klavír doporučujeme, aby předem nepořizovali nástroj a poradili se s vyučujícími. Digitální klavíry ke studiu nedoporučujeme.

HUDEBNÍ OBOR (mimo Slivenec), BUDOVA NA POPELCE 1/18:

PONDĚLÍ 27. 5. 14-16 HODIN A ČTVRTEK 30. 5. 14-16 HODIN 

VÝTVARNÝ, TANEČNÍ A DRAMATICKÝ OBOR (mimo Slivenec), BUDOVA POD KLIKOVKOU 1561/13:

PONDĚLÍ 27. 5. 14-16 HODIN

POBOČKA SLIVENEC:

VÝTVARNÝ OBOR, ZŠ SLIVENEC, UČEBNA VO:

ÚTERÝ 28. 5. 14-17 HODIN

HUDEBNÍ OBOR,  ZŠ SLIVENEC, UČEBNA HO:

PONDĚLÍ 3. 6. od 12:45 ( zájemci HO na Slivenci budou obesláni e-mailem s odkazem na rezervaci času talentové zkoušky )