Zájemci o studium

Přijímací talentové zkoušky do školního roku 2020/2021 se budou konat od pondělí 1. června do čtvrtku 8. června dle uvedeného rozpisu. Bez předchozího vyplnění online přihlášky není možné se přijímací zkoušky zúčastnit.

Elektronickou přihlášku (prosíme i s háčky a čárkami nad písmeny) pro všechny obory vyplňte NA TOMTO ODKAZU nejpozději do 31. května 2020 (pro Zličín do 7. června 2020) a ve Vámi zvoleném čase se dostavte k přijímací zkoušce. Ke zkoušce je možné dostavit se pouze v časech, které Vám nabídne rezervační systém. Pozn. pro mobily: Přihláška má dva sloupce. Pokud se při vyplňování na Macu nedaří rozkliknout seznam, zašlete údaje přímo na zastupce@zusnapopelce.cz

Po odeslání elektronické přihlášky obdržíte na uvedený e-mail její potvrzení s uvedeným identifikačním číslem a odkazem na výsledek zkoušky, který bude zveřejněn 25. června.

Pro všechny osoby vstupující do budovy školy platí povinnost nemít příznaky virového onemocnění a pro účastníky a zákonné zástupce také povinnost předložit nebo na místě podepsat čestné prohlášení o absenci těchto příznaků. Zároveň platí výjimka z nošení roušek pro účastníky přijímacího řízení a členy zkušebních komisí v rámci místnosti, pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 m.

NOVĚ OTEVÍRANÁ POBOČKA ZŠ ZLIČÍN, NEDAŠOVSKÁ 328:

HUDEBNÍ OBOR (POUZE PŘÍPRAVNÉ STUDIUM 5 A 6 LET, BUDOUCÍ PŘEDŠKOLÁCI):

PONDĚLÍ 8. 6. 13-18 HODIN

HUDEBNÍ OBOR (1. ROČNÍKY - KLAVÍR, FLÉTNA, BUDOUCÍ ŠKOLÁCI):

ÚTERÝ 16. 6. 14-16 HODIN

Požadavky pro hudební obor: Připravte si jednoduchou písničku ke zpěvu, není potřeba se jinak připravovat. Podmínkou pro přijetí je úspěšné absolvování zkoušky vnímání rytmu a hudby a neformálního pohovoru. Žák ve věku 5-6 let zpravidla nastupuje do hromadné Přípravné hudební výchovy, od 7 let již dochází i na individuální výuku hry na nástroj nebo zpěvu.

HUDEBNÍ OBOR (mimo Slivenec), BUDOVA NA POPELCE 1/18:

ÚTERÝ 2. 6. 14-16 HODIN A ČTVRTEK 4. 6. 14-16 HODIN 

Požadavky pro hudební obor: Připravte si jednoduchou písničku ke zpěvu, není potřeba se jinak připravovat. Podmínkou pro přijetí je úspěšné absolvování zkoušky vnímání rytmu a hudby a neformálního pohovoru. Žák ve věku 5 zpravidla nastupuje do hromadné Přípravné hudební výchovy, od 6 let již dochází i na individuální výuku hry na nástroj nebo zpěvu.

Zájemcům o hru na klavír doporučujeme, aby předem nepořizovali nástroj a poradili se s vyučujícími. Digitální klavíry ke studiu nedoporučujeme.

VÝTVARNÝ, TANEČNÍ A DRAMATICKÝ OBOR (mimo Slivenec), BUDOVA POD KLIKOVKOU 1561/13:

ÚTERÝ 2. 6. 14-16 HODIN

Požadavky pro taneční obor: U přípravného studia posuzujeme zejména samostatnost, rozlišení tempa a základní pohybovou improvizaci. U starších žáků od 7 let pak jednoduchá zkouška obsahuje úkoly, ve kterých budoucí žák prokáže svoji orientaci v prostoru, rozliší tempo, rytmus, předvede svoji tvořivost, improvizaci na zadané téma, ohebnost.

Zkouška trvá pro přípravné studium cca 5 - 10 minut a pro děti od 7 let cca 10 - 15 minut. Zkoušky probíhají bez přítomnosti rodičů, není na ně žádný požadavek ohledně oblečení či obutí.

Požadavky pro výtvarný obor: Žáci tvoří 2 výkresy se zadáním odpovídajícím věku (orientační doba 45 minut). Je-li to možné, přineste na ukázku domácí tvorbu. S sebou si vezměte přezůvky, roušku a dobrou náladu. Veškeré výtvarné potřeby a čtvrtky dostanete ve škole.

Požadavky pro literárně-dramatický obor: Připravte si krátkou básničku nebo prózu (stačí úryvek). Součástí příjímacího řízení bude její přednes, dále krátké výslovnostní cvičení v podobě říkanky nebo jazykolamu a neformální pohovor.

POBOČKA SLIVENEC:

VÝTVARNÝ OBOR, ZŠ SLIVENEC, UČEBNA VO:

ÚTERÝ 2. 6. 15.00-17.30 HODIN

Požadavky pro výtvarný obor: Žáci tvoří výkres se zadáním odpovídajícím věku (orientační doba 45 minut). Je-li to možné, přineste na ukázku domácí tvorbu. S sebou si vezměte přezůvky, roušku a dobrou náladu. Veškeré výtvarné potřeby a čtvrtky dostanete ve škole.

HUDEBNÍ OBOR (pouze FLÉTNA, FAGOT, KYTARA, KLAVÍR),  ZŠ SLIVENEC, UČEBNA HO:

PONDĚLÍ 1. 6. 13-18 HODIN

Požadavky pro hudební obor: Připravte si jednoduchou písničku ke zpěvu, není potřeba se jinak připravovat. Podmínkou pro přijetí je úspěšné absolvování zkoušky vnímání rytmu a hudby a neformálního pohovoru. Zájemcům o hru na klavír doporučujeme, aby předem nepořizovali nástroj a poradili se s vyučujícími. Digitální klavíry ke studiu nedoporučujeme.

Pokud potřebujete zkonzultovat výběr oboru nebo poradit s elektronickým přihlášením, kontaktujte nás dopoledne na telefonu 734 445 326 nebo na emailu zastupce@zusnapopelce.cz.